Over B&L Solutions B.V.

Wie zijn we?

B&L Solutions B.V. is een jong, dynamisch en inmiddels bewezen familiebedrijf, welke van oorsprong gespecialiseerd is in gezondheidszorg projecten. Wij beschikken inmiddels over een breed netwerk dat bestaat uit betrouwbare partners zoals overheden, NGO's en private instellingen over de hele wereld. Op die basis lukt het ons om aan de dringende behoefte aan humanitaire oplossingen van onze relaties optimaal te voldoen.
Als 'spin in het web' is B&L Solutions B.V. in staat om brede en lange termijn oplossingen aan te bieden aan haar relaties, wat de vraag ook mag zijn. Onze oplossingen kunnen toegepast worden voor de volgende doeleinden en situaties:
 • Crisis gebieden
 • Landen in overgang
 • Opkomende markten
 • Projecten in ontwikkelingslanden
 • Projecten in postconflict gebieden
 • Vredeshandhaving en vredeversterkende operaties
 • Buitendienstactiviteiten en expatriate zorg voor multinationals
 • Projecten die betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Ziekenhuis(ver)bouw(ings) en medische rehabilitatie projecten
 • Inrichting van bestaande of nieuwe medische faciliteiten

DE UITDAGING / FILOSOFIE
Hoge standaarden.

Een grote verscheidenheid van omstandigheden kan leiden tot een directe behoefte aan de inzet van duurzame medische en sanitaire voorzieningen van hoge kwaliteit.
Deze behoefte kan ontstaan in crisis gebieden en na conflicten, natuurrampen of op een meer algemeen niveau: ontwikkelingslanden of landen in overgang waar goede gezondheidszorg en lokale voorzieningen nog steeds in ontwikkeling zijn.

DE INSPIRATIE
Een veilige plek.

Ten tijde van de ontwikkeling van het concept voor het bieden van humanitaire oplossingen werd met name inspiratie gehaald uit de missie betreffende medische zorg en sanitaire voorzieningen van het Internationale Comité van het Rode Kruis:

"De gewonden moeten toegang hebben tot een veilige plaats waar water en elektriciteit beschikbaar zijn en waar ze goede medische zorg kunnen ontvangen, door middel van een goed georganiseerd systeem met goede voorzieningen."
(Ziekenhuizen voor Oorlogsslachtoffers, ICRK, 1998)


DE BEGUNSTIGDEN
Een passende oplossing voor iedereen.

Dankzij haar flexibiliteit en kosteneffectiviteit is het goed doordachte concept, wat ontwikkeld en geïmplementeerd wordt door B&L Solutions B.V., het beste alternatief voor een grote verscheidenheid van verschillende sectoren en instanties wereldwijd, zoals:
 • Gespecialiseerde privéklinieken
 • Nationale gezondheidszorg- en overheidsinstellingen
 • Non-gouvernementele internationale hulporganisaties
 • Vredesmachten en andere machten die dienen in het buitenland
 • Multinationals die medische zorg bieden voor expatriates en de lokale staf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Multinationals vormen een speciale categorie binnen de begunstigden. Zij leveren een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij in de landen waar zij opereren. Vooral de groeiende wereldwijde bekendheid van de standaard opties binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen is de spil in deze ontwikkeling. Medische zorg en sanitaire voorzieningen zijn de belangrijkste gebieden waar deze belangrijke toegevoegde waarden gematerialiseerd kunnen worden.

DE OPLOSSING / FLEXIBILITEIT
Een uniek partnerschap.

B&L Solutions B.V. is zich bewust van de problemen in de wereld en daarom willen we graag onze brede en lange termijn oplossingen aanbieden, op een zo kort mogelijke termijn. Daarom garanderen wij al onze relaties dat hun projecten zo uitgebreid mogelijk worden uitgevoerd, door het volgen van een flexibel, tegelijkertijd gestructureerd, uitgebreid project schema.

De flexibele, heldere en gestructureerde manier van werken, samen met de duidelijke communicatie, biedt u als relatie de mogelijkheid om te allen tijde op de hoogte blijven van elk aspect betreffende het project en - wanneer nodig - in te grijpen en de stappen te bespreken. Dit draagt bij aan een sterke band met onze relatie.

Het is uiteindelijk ook het streven van B&L Solutions B.V. om een sterke band met de relatie te creëren, wat het beste in beide partijen naar boven haalt: een project initiator en een toegewijde project uitvoerder.

Uiteindelijk zal dit resulteren in een succesvol project met een tevreden cliënt en nog veel belangrijker, tevreden eindgebruikers.


“Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation.”

(Millenium Development Goal 7, WHO)

Ons werkgebied

Volg ons via